Политика на поверителност

/*Информация относно Администратора на лични данни
Ние сме ЕВЕЛИН АРТ ЕООД. Нашите данни за контакт са гр. ВАРНА,  ул. Брегалница 12 ап 13 тел. 0879016161.
ЕИК:119642991;E-mail: gallery@evelyngallery.com;

Информация за компетентния надзорен орган
Комисия за защита на личните данни; гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02 915 3 518; Email: kzld@cpdp.bgkzld@government.bg;Уеб сайт: www.cpdp.bg

ЕВЕЛИН АРТ ЕООД носи отговорност като администратор на лични данни по отношение на Вашата информация, която получава директно от Вас чрез сайта www.evelyngallery.com
Как събираме Вашите лични данни:
ЕВЕЛИН АРТ ЕООД събира личните Ви данни в случаите:
-Ако се свържете с нас директно, например чрез уебсайта evelyngallery.com или чрез телефона за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти и услуги.
-Ако купувате продукт от уебсайта evelyngallery.com
Каква информация може да бъде събрана за Вас
ЕВЕЛИН АРТ ЕООД събира следните видове информация за Вас:
-име
-адрес
-телефонен номер
-имейл адрес
-IP адрес
Как може да бъде използвана Вашата информация:
Използването на личните данни, съгласно законодателството на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обоснованопо едно от няколко правни основания и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване в  настоящата политика.
Личните данни на Клиента при изпращане на поръчка посредством Онлайн магазина ще бъдат използвани единствено за целите на обработване на поръчката, за изпълнение на съответния Договор за продажба и за уведомяване за новини или нередности, свързани с Уебсайта и/или с Онлайн магазина.
Основание за обработване: Изпълнение на Договор за продажба, лигитимен интерес.
Лигитимен интерес: Обработването се основава на законния интерес на ЕВЕЛИН АРТ ЕООД да популяризира своите продукти.
Избор: Клиентът може да възрази срещу обработката на личните му данни по всяко време.
Правни основания за обработване на лични данни
Ползването на Вашата информация, изложено по-горе, е разрешено по силата на законозателството на ЕС за защитата на лични данни въз основа на тези правни основания:

-когато сте предоставили съгласие за ползването (ще ви бъде представен формуляр за съгласие във връзка с такова използване и може да оттеглите Вашето съгласие.

-когато е необходимо да встъпим в или да изпълним наш договор с Вас;

-когато е необходимо да я ползваме, за да изпълни наши правни задължения;

-когато е необходимо да се защитим, да потърсим защита или да предявим иск срещу Вас или трета страна.

Може да има обработване на данните Ви, които са разрешени въз основа на други основания; когато това е така, ние ще идентифицираме тези основания и ще ги съобщим възможно най-скоро, след като узнаем новите основания.
Как защитаваме информацията Ви

Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

-строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база “необходимост да се знае” и само за целите на комуникацията,

-прехвърляне на събраните данни само в криптирана форма

-защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп, напр. от хакери и

-постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни.

Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от уебсайта или друг портал, приложение или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.
Колко дълго съхраняваме Вашата информация ъхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели (например, когато е уместно да се защитим при съдебна претенция срещу нас).
Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези лица, които трябва да я използват за съответната цел.

Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба до органите за защита на личните данни

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация, първо се свържете с нашата гореща телефонна линия за обслужване на клиенти по имейл gallery@evelyngallery.com или по телефона 0879016161(понеделник – петък от 09:00 до 18:00)

Вие можете:

  •         да получите от нас допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация,
  •         да получите от нас достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от информацията, която сте ни предоставили
  •         да получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства,
  •         да актуализирате всички неточности в информацията, която съхраняваме,
    да изтриете всяка информация, която вече нямаме законно основание да използваме.
  •         да направите възражение срещу всяка обработка [включително профилиране] въз основа на легитимните интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни,
  •         да поискате от нас да ограничим използването на информацията Ви, напр. докато се разследва жалба.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни www.spdp.bg.*/