Условия за ползване

Данни за ЕВЕЛИН АРТ ЕООД

На първо място, общите условия трябва да съдържат данните на моята фирма, чрез която осъществявам дейността си. Това са наименованието, седалището, адресът на управление, номерът ми на вписване в съответния регистър – търговски, БУЛСТАТ и др., името на управителя, както и информация за директен контакт – телефон или имейл. Това „представяне“ е задължително от гледна точка на това потребителят да знае с кого сключва договора.

Информация за стоките и услугите, които предлагам

Трябва да опиша подробно какво точно предлагам чрез своя сайт, дори и в него да публикувам единствено информация. В описанието на стоките и услугите трябва да посоча и тяхната цена, която включва всички данъци и разходи, които потенциално потребителите ще трябва да покрият. Например, ако имам онлайн магазин за продажба на тениски, трябва да включа в цената на една тениска и ДДС, ако такъв се дължи, както и сумата за доставка на стоките. Важно е да посоча и начините, по които ще предоставя на потребителя съответните стоки или услуги.

Средства, чрез които се сключва договорът

Общите условия на моя сайт сами по себе си представляват договор, който всеки потребител сключва с мен. В тях са описани правилата за ползване на сайта, които включват както моите права и задължения като оператор на сайта, така и тези на потребителите. Например аз съм длъжен да съхранявам личните данни, които даден потребител предоставя, а той пък е длъжен да не дава лъжливи такива.

От друга страна, ако предлагам стоки и услуги, тяхното поръчване е отделна сделка, т.е. сключва се отделен договор между мен и потребителя. В общите условия трябва точно и ясно да опиша начина, по който този договор се сключва. Това включва всички стъпки, които потребителят и аз извършваме във връзка с поръчка. Например потребителят се регистрира на моя уебсайт, избира стока от каталог, тя се добавя в неговата онлайн “количка” и той потвърждава. Аз, от своя страна, изпращам e-mail с потвърждение, че поръчката е приета и договорът е сключен. Тази процедура трябва да опиша възможно най-ясно в общите условия и да посоча точно момента, в който поръчката е направена от потребителя.

Защита на личните данни

Ако имам свой уебсайт, аз вероятно ще боравя с личните данни на потребителите и поради тази причина, първо – трябва да съм се регистрирал в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и второ – трябва да включа текстове, съдържащи информация относно защитата на същите.

Трябва да имам предвид, че обработването на лични данни включва и използването на бисквитки или друга подобна технология. В тази връзка е добре да подготвя и специална секция за защитата на личните данни.

Други необходими клауза

Освен горепосоченото е важно да опиша и някои други детайли. Такива са например държавните органи, които контролират дейността ми. Те най-често са Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и Комисия за регулиране на съобщенията. Трябва да посоча тези комисии, както и данни за контакт с тях.

От друга страна е добре да защитя и съдържанието на своята интелектуална собственост на сайта. Това може да бъдат текстове, снимки, клипчета или други произведения, които се защитават с авторско право, а също и търговска марка, ако имам регистрирана такава. Добре е да опиша условията, при които потребителите могат да ги използват.

Полезно е да знам, че Комисия за защита на потребителите публикува в сайта си примерни Общи условия, които бих могъл да модифицирам за моите нужди и да ги използвам при управлението на сайта си. Тези примерни общи условия могат да се намерят тук – насоки за “Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб” и тук – насоки за „Общи условия за електронни магазини”.